Elastyczne rozwiązania dla przedsiębiorców

Powołanie do życia firmy stało się o wiele prostsze, co dotyczy w szczególności dwóch podstawowych form prawnych dostępnych dla potencjalnych przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej (jednoosobowa firma) i spółka cywilna (kooperacja wspólników). Odpowiedni wniosek można złożyć na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w urzędzie gminy, który załatwia wszystkie formalności. Tak oto wprowadzona została koncepcja jednego okienka, w którym każdy właściciel firmy zdobędzie konieczne wpisy, zamiast odwiedzać kolejne urzędy. Zaletą takiego rozwiązania jest elastyczność i swoboda działań przysługująca właścicielowi małej firmy. Równie proste jest zawieszenie i wznowienie działalności firmy. Rozwiązania te są bardzo korzystne dla małych i średnich przedsiębiorców oraz dla mikroprzedsiębiorców. Umożliwia to czasowe wstrzymanie funkcjonowanie firmy w sytuacji, gdy jej kondycja słabnie, rynkowe perspektywy wyglądają nie najlepiej. Jest to szczególnie przydatna regulacja na rynku polskim, na którym dominują firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a znaczna jego część to firmy jednoosobowe. Dzięki takim rozwiązaniom jest szansa, że firmy dopiero wchodzące na rynek lub przechodzą trudności, rozwiną się na skalę korporacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.