1

2

3

4

5

 

Spór pomiędzy bankami

Coraz częściej można usłyszeć o zaogniającym się sporze pomiędzy bankami europejskimi a amerykańskimi. Wszystko zaczęło się od niedawnego kryzysu ekonomicznego, który poważnie zachwiał gospodarką całego świata. Najbardziej sektor bankowy ucierpiał w Stanach Zjednoczonych, gdzie właściwie zawirowania gospodarcze się zaczęły i w późniejszym czasie rozlały na resztę świata. Banki w Europie troszkę lepiej zniosły te wydarzenia, chociaż także odnotowały spore spadki obrotów i zysków. Tylko w odróżnieniu od amerykańskich kolegów, bankierzy europejscy nie narzekali na brak wolnej gotówki, która pozostała w skarbcach, niewykorzystana w celach kredytowych, co wynikało z zaostrzenia zasad ich udzielania. Uznano, ze jest to dobry czas na ekspansję banków europejskich w Ameryce. Jednakże tamtejsze instytucje finansowe nie zamierzały tak łatwo się poddać. Wyszukano kilka kruczków prawnych, które poważnie utrudniają rozwój działalności Europejczyków. Do jednych z nich należała bardzo u nas popularna oferta łączenia udzielenia firmie kredytu, jeśli ta otworzy w tym samym banku konto firmowe. Ma to na celu łatwiejszy wgląd w finanse takiego przedsiębiorstwa. Amerykanie twierdzą, że nie jest to zgodne z tamtejszym prawem, bowiem stoi w sprzeczności z przepisami o tajemnicy handlowej. Continue reading “Spór pomiędzy bankami” »

Unia dąży do rozwoju bankowości korporacyjnej

Unia Europejska obecnie stoi przed największym zagrożeniem w swojej historii. Nie jest to ani terroryzm, ani żadna obca armia, tylko własna, wewnętrzna słabość gospodarcza. Nie jest żadną tajemnicą, że od kilku lat firmy z Unii walczą o przetrwanie, co jest tylko efektem kryzysu ekonomicznego sprzed kilku lat wstecz. Parlament Europejski powołał do życia specjalną komisję, która ma określić, co można zrobić aby umożliwić firmom ze Wspólnoty rozwój i lepsze wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału. Analiza trwała ponad rok i w zeszłym miesiącu ukazał się końcowy raport z konkluzją. Otóż komisja postawiła twierdzenie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie specjalnego funduszu lub banku, który umożliwiałby udzielanie firmom lub przedsiębiorcom korzystnych pożyczek i kredytów. Wcale nie chodzi o to, że na rynku brak takich ofert. Banki aż się garną do tego, skoro jest to ich chleb powszedni. Jednakże warunki jakie przedsiębiorcy muszą spełnić, poważnie to komplikują i często wręcz uniemożliwiają. Stanowi to poważny problem dla całej unijnej gospodarki, albowiem większość firm korzystało dotychczas z kredytów długo lub krótko terminowych dla finansowania bieżącej działalności. Takie nagłe zaostrzenie wymogów poważnie ograniczyło ich pole działania, wobec czego przeciwdziałanie bezrobociu jest nieefektywne. Continue reading “Unia dąży do rozwoju bankowości korporacyjnej” »

Badania dotyczące oczekiwań firm wobec banków

Największa firma konsultingowa w Europie, przeprowadziła niedawno obszerne badania, dotyczące oczekiwań, jakie mają firmy wobec obsługujących je banków. Badania zostały wykonane w piętnastu krajach unijnych, na zlecenie Komisji Europejskiej, która zastanawia się w jaki sposób pomóc firmom w rozwinięciu skrzydeł. Ankietę rozesłano w sumie do piętnastu tysięcy firm i przedsiębiorstw, które miały konta w dwustu osiemdziesięciu bankach w całej Europie. Wyniki okazały się zaskakujące. Otóż osiemdziesiąt procent firm wskazało za swój największy problem nie zbyt wysokie koszty prowadzenia konta w banku czy oprocentowanie kredytów, tylko na zawiłe i niejasne przepisy i regulaminy. Okazuje się, że dla tej części badanych są one w ogóle nie zrozumiałe, przez co nie są w stanie wykorzystać w pełni potencjału jaki przed nimi stoi, bowiem obawiają się, że popełnią jakiś błąd, który będzie ich drogo kosztował. Jak wiadomo, popularne jest twierdzenie, że mały błąd w jakimś paragrafie regulaminu bankowego może doprowadzić do puszczenia firmy z torbami. Takie powiedzenie istnieje we wszystkich krajach Unii, co szczególnie zaniepokoiło Komisję Europejską. Oblicza się, że wobec takich problemów, skala udzielanych kredytów firmom europejskim jest zaniżona o co najmniej piętnaście procent. Continue reading “Badania dotyczące oczekiwań firm wobec banków” »

Spór o wymóg dodatkowy

W warszawskim sądzie rozpoczęła się bezprecedensowa sprawa, skierowana przeciwko jednemu z banków działających na naszym rynku. Wniosek do sądu skierował jeden z jego klientów, który miał w tej instytucji finansowej od ośmiu lat otwarty zarówno rachunek firmy która prowadził, jak i konto osobiste. Jedną z ofert banku była możliwość posiadania otwartej linii kredytowej. W przypadku naszego bohatera odpowiadało to sumie dwudziestu tysięcy, z których mógł skorzystać w każdej chwili, bez przedstawiania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Kiedy posiadacz konta zdecydował się skorzystać z oferty takiej pożyczki, okazało się, że owszem, jest to możliwe, ale pod jednym, warunkiem. Bank udzieli pożyczki jeśli właściciel firmy zdecyduje się na wzięcie karty kredytowej, która miała być dodatkowym zabezpieczeniem dla banku. Pech chciał, ze karta ta była najdroższym produktem tego typu w naszym kraju, co wiązało się z koniecznością poniesienia co miesięcznej opłaty w wysokości pięćdziesięciu złotych. Wchodziło w to dodatkowe ubezpieczenie od tytułu niespłacenia pożyczki w terminie. Młody biznesmen uznał, ze taki wymóg jest niezgodny z zapisem w regulaminie banku, który mówi o braku konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przypadku zdecydowania się na skorzystanie z linii kredytowej dla firm. Continue reading “Spór o wymóg dodatkowy” »

Dobre wyniki sektora bankowego

W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, wiele firm i przedsiębiorstw podsumowuje swoją działalność i osiągnięte za ten okres wyniki. Niedawno takie dane opublikował niedawno sektor bankowy w Polsce. Okazuje się, ze pomimo ciągle wiszącej groźby nadejścia drugiej fali kryzysu ekonomicznego w Europie i widma ogłoszenia niewypłacalności przez kilka największych gospodarek unijnych, nasze banki radzą sobie całkiem nieźle. Osiągnięcia te cieszą szczególnie, gdy porównamy je z wynikami banków zachodnioeuropejskich. Otóż na pięćdziesiąt banków, jakie działają w naszym kraju, czterdzieści osiem ogłosiło kończący się rok, jako okres zakończony zyskiem. Jest to niewątpliwie bardzo dobra wiadomość, bowiem od kondycji banków zależy rozwój całej krajowej gospodarki. Jednakże największym zaskoczeniem okazało się ujawnienie źródła największych dochodów sektora bankowego. Nie były to po raz pierwszy pożyczki dla osób cywilnych lub kredyty mieszkaniowe, ale pożyczki i kredyty dla firm i przedsiębiorstw. Tego się nikt nie spodziewał, chociaż to kolejna bardzo dobra wiadomość. Może to wskazywać na rozwój polskich firm i zwiększenie nakładów na inwestycje. Jeśli by się to potwierdziło, można spodziewać się szybkiego wzrostu zatrudnienia i zmniejszenia się poziomu bezrobocia w naszym kraju. Continue reading “Dobre wyniki sektora bankowego” »

Pomoc państwa dla polskich firm

Premier Polski w niedawno ogłoszonym orędziu do narodu, zapowiedział nieuchronne podniesienie obciążeń finansowych oraz jednoczesne zmniejszenie wydatków z budżetu państwa. Ma to być wynikiem ciągle niejasnej sytuacji na rynkach finansowych Europy, wobec widma bankructwa takich krajów jak Grecja, Włochy czy Portugalia. Nasza gospodarka, silnie powiązana z resztą krajów unijnych, może niestety także to odczuć. Premier zapowiedział też, że w zamian zaoferuje jak najlepsze rozwiązania dla polskich firm i przedsiębiorstw, które mają umożliwić im jak najlepszy rozwój i tworzenie w konsekwencji nowych miejsc pracy. Poza tym złożono propozycję podpisania specjalnego porozumienia z przedstawicielami polskiego biznesu, które jest już negocjowane od kilku miesięcy. Głównym założeniem takiego porozumienia jest stworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia w naszym kraju działalności gospodarczej. Strona biznesu proponuje na przykład udzielanie gwarancji kredytowych dla tych firm, które wykazują perspektywiczne polepszenie wyników finansowych oraz zwieszających zatrudnienie. Continue reading “Pomoc państwa dla polskich firm” »

Nowy bank rozpoczyna działalność

Polski rynek bankowy wydaje się już w tak wielkim stopniu zapełniony, że wydawałoby się, że nie ma tu już dla nikogo miejsca. Tymczasem od przyszłego roku początek działalności w Polsce ogłosił jeden z banków amerykańskich. Jest on największą instytucją tego typu, udzielającą kredytów i pożyczek dla firm i przedsiębiorstw. Działa na rynku amerykańskim od przeszło sześćdziesięciu lat i rocznie obraca kapitałem rzędu stu miliardów dolarów. Od przeszło piętnastu lat bank ten działa w Europie Zachodniej, gdzie z powodzeniem zdobywa kolejne rzesze klientów. Na dzień dzisiejszy kierownictwo banku chyba nie żałuje podjęcia decyzji o ekspansję na kontynent europejski, bowiem ponad połowa zysku pochodzi właśnie stąd. Decyzja o wejściu na nasz rynek zapadła już pięć lat temu, jednakże na przeszkodzie stanął niedawny kryzys ekonomiczny. Bank ruszy od stycznia i na początku będzie miał siedemnaście oddziałów, po jednym w każdym mieście wojewódzkim. Specjalnością amerykanów będą pożyczki i kredyty dla firm małej i średniej wielkości. Jest to zgodne z początkowym profilem działania w Stanach, więc firma ta ma pojęcie o tym segmencie bankowości. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że do polskich przedsiębiorców mają trafić oferty połączonych kredytów na bieżącą działalność gospodarczą z takimi usługami jak ubezpieczenie na życie czy od powództwa cywilnego. Continue reading “Nowy bank rozpoczyna działalność” »

Bonus, o którym mało kto wie

Można przyjąć założenie, że w naszym kraju większość firm posiada otwarte i czynne konta bankowe. Wynika to zarówno z uregulowań prawnych w Polsce, które zostały wprowadzone w związku ze wspólnymi przepisami unijnymi. Jednakże konta bankowe dla przedsiębiorstw czy firm, to nie tylko miejsce z którego robimy przelewy lub na które wpływają nasze dochody i zarobki firmowe. To również miejsce, w którym możemy dodatkowo uzyskać dla siebie korzyści. Według niedawno przeprowadzanych na całym świecie badań, tylko połowa posiadaczy takich kont dokładnie wie, co dostaje w zamian. Niespodzianką jest też wynik jednej czwartej, który ukazuje w jakim stopniu korzystamy z oferowanych nam usług. Banki dodają do nich dla przykładu bezpłatne ubezpieczenie kosztów przewozu towaru na terenie kraju oraz ubezpieczenie na życie dla posiadacza rachunku bankowego. Mało kto o tym wie, chociaż płacimy co miesiąc za to podczas opłaty za prowadzenie konta. Oczywiście nie mnożna mieć o to pretensji do samych banków, w których interesie nie należy zbytnie nagłaśnianie o możliwości skorzystania z takich bonusów. Gdybyśmy chcieli samodzielnie wykupić tego rodzaju ubezpieczenia, musielibyśmy za to zapłacić co najmniej kilkaset złotych. Jednakże najważniejsze jest to, ze najprawdopodobniej nie kupilibyśmy tych produktów ubezpieczeniowych, ponieważ znaleźlibyśmy sobie wytłumaczenie, że nie jest to w danym momencie priorytetem w naszym budżecie. Continue reading “Bonus, o którym mało kto wie” »

Korzyści wynikające z posiadania konta firmowego

W polskim prawie handlowym, jednym z podstawowych wymogów jest posiadanie przez firmę konta bankowego. Pomysłodawcy takiego prawodawstwa wychodzili z założenia, że jest to jedna z metod zwiększających przejrzystość finansową polskiej gospodarki. Rzeczywiście, takie rozwiązania są powszechnie stosowane na całym świecie i istotnie przyczynia się to do skuteczniejszego przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy. Najczęściej właściciele takich firm patrzą na taki wymóg jak na przykry obowiązek, z tytułu którego ponosi się dodatkowe koszty. Tymczasem takie konto dla firm może przynieść również i korzyści. Wiele banków oferuje takie konto za średnią kwotę dwudziestu złotych. W zależności od oferty, mamy w komplecie bankowość elektroniczną z pulą darmowych przelewów gotówkowych, kartę kredytową oraz otwarta linię kredytową lub taką też kartę. W zamian za comiesięczną opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, mamy do dyspozycji sporą ilość gotówki, która przy odrobinie samokontroli może nas nic nie kosztować. Karta kredytowa ma zazwyczaj odroczony termin spłaty, sięgający ponad miesiąca czasu. W zależności od przyznanego firmie limitu, może to być niezły zastrzyk gotówki. Poza tym banki przyznają firmom z otwartym u nich kontem, odnawialną linię kredytową. Continue reading “Korzyści wynikające z posiadania konta firmowego” »

Firmy nadzieją banków

Banki, nie tylko w naszym kraju, wciąż mają w pamięci widmo niedawno przeżytego kryzysu ekonomicznego a znad horyzontu nadchodzi groźba wystąpienia drugiego, wcale nie mniej groźnego. Wszystko to powoduje, iż bankowcy zachowują daleko idącą ostrożność, jeśli chodzi o udzielanie kredytów dla ludności. Z drugiej strony, zazwyczaj było to główne źródło bankowych dochodów i zbyt rygorystyczne zakręcenie tego kurka z gotówką spowoduje wpędzenie banku w jeszcze większe kłopoty. Od jakiegoś czasu można zauważyć, że świat wielkiej finansjery coraz chętniej przerzuca swoje zamiłowania w kierunku przedsiębiorstw i niewielkich firm. Wszystkiemu winne jest założenie, że skoro tak niewielki odsetek polskich firm upadł w ostatnich latach, to może to świadczyć o jego dobrej kondycji finansowej i zdrowych fundamentach działania. Oznacza to dla banku mniejsze ryzyko udzielenia kredytu i dlatego coraz chętniej miejsce pożyczek dla ludności, zajmują kredyty dla firm i przedsiębiorstw. Z tygodnia na tydzień można zauważyć, że zmieniają się na plus zasady udzielenia takich pożyczek. Zmniejsza się wymagane zabezpieczenie przy jednoczesnym podwyższeniu limitu kredytowego. Banki polskie najwidoczniej jeszcze nie do końca ufają w zapewnienia polskich polityków, że kryzys nas i tym razem ominie i nie ma powodu do obaw. Continue reading “Firmy nadzieją banków” »